Maine Coon_a
Samci
Samice
Mladički
Kastrati
O nas
MAINE GAME GO, Mavčiče, Slovenija, e-mail

Kolčna displazija pri mačkah (FHD)

Kaj je FHD?

FHD je displazija kolkov pri mačkah (ang. Feline Hip Dysplasia), ki se pojavlja pri večih pasmah mačk, kot so Perzijske mačke, Eksoti, Britanke, Devon Rex  mačke, Bengalke, Abesinke, Somalijke, Norveške gozdne mačke in Maine Coon-i. Displazija kolkov je dedna poligena bolezen, ki vodi v različne stopnje artritisa. Pri tej anomaliji se kolčna jamica in stegnenična glavica ne prilegata po velikosti in obliki ali pa zaradi ohlapnih vezi glavica stegnenice uhaja iz sklepa.
 

Kakšni so znaki bolezni FHD?

To je počasi napredujoče obolenje kolčnega sklepa, pri katerem sklepna jamica postaja vse plitvejša, sklepna glavica pa vse bolj hrapava, vmesni prostor pa se povečuje. Mačke običajno bolečine kolčne displazije zelo dobro prenašajo in tako ne kažejo nobenih znakov kolčne displazije, četudi pri tem mogoče trpijo. Mačke z milejšo obliko kolčne displazije pa mogoče tudi nimajo bolečin. Najpogostejši znaki so, da mačke z displazijo kolkov:

  1. delujejo bolj lene in veliko počivajo, 
  2. se bolj previdno gibajo ali
  3. celo šepajo,
  4. se lahko izogibajo skakanju v višino in
  5. se lahko tudi izogibajo priljubljenemu igranju. 

 

Testiranje

FHD se diagnosticira z rentgensko sliko kolčnih sklepov. Rentgensko slikanje se opravi pri veterinarju z ustrezno opremo, nakar se rentgenske slike,  skupaj z izpolnjenim, podpisanim in s strani veterinarja potrjenim obrazcem, pošlje v ocenitev referenčnim laboratorijem, ki so specializirani za ocenjevanje kolčne displazije pri mačkah. Ocenitev kolčne displazije se opravi večkrat v življenjski dobi mačke, najmanj pa pred začetkom vzreje, saj je tako možna že zgodnja selekcija mačk, namenjenih za vzrejo.

 

V spodnji tabeli so predstavljene stopnje displazije kolkov referenčnih laboratorijev, v EU, v Združenih državah Amerike in na Švedskem

 

Opis stopnje kolčne displazijeEU (ocena)ZDA (ocena)Švedska (ocena)Vzreja
Brez anomalijA, B1Excellent, Good, FairNormalTe mačke se lahko vključijo v  vzrejo.
Ni najboljše strukture, vendar tudi ni displastično
(Mejna oblika displazije)
B2BorderlineBorderline

Priporočljivo je, da se te mačke še ne izključi iz vzreje, vendar se ob tem priporoča, da se parijo z mačkami, ki imajo oceno kolkov brez anomalij. 

Milejša oblika displazijeCMildGrade 1
Zmerna oblika displazijeDModerateGrade 2

Za te mačke ni priporočljivo, da so vključene v vzrejo.

Težja oblika displazijeESevereGrade 3 

   
Pri tem pa je potrebno poudariti, da se lahko staršema brez anomalij skotijo mladički z različnimi stopnjami displazije kolkov in obratno, prav tako se lahko zgodi, da se lahko staršema z displazijo kolkov skotijo mladički brez anomalij. Glede na to je priporočljivo in smiselno, da se vsaka generacija Maine Coon-ov testira, saj bomo le tako morebiti zmanjšali tveganje kolčne displazije pri tej pasmi.