Maine Coon_a
Samci
Samice
Mladički
Kastrati
O nas
MAINE GAME GO, Mavčiče, Slovenija, e-mail

Kaj je Maine Coon?

  

Če začnemo pri imenu, beseda Maine izhaja iz imena ameriške zvezne države Maine, kjer je ta pasma priznana kot avtohtona pasma te države. Beseda Coon naj bi izhajala iz zunanjega izgleda mačk, saj so bile s svojim črnorjavim-progastim kožuhom in dolgim košatim repom podobne rakunom. In dolgo časa je veljala tudi legenda, da to niso prave mačke, ampak križanke med domačimi mačkami in rakuni. Danes vemo, da je to genetsko nemogoče. Ime pa se je obdržalo vse do današnjih dni.

 

O Maine Coon mačkah krožijo vsaj tri legende, najbolj verjetna pa je legenda o tem, da so te mačke v času francoske revolucije prispele iz Francije v Ameriko v spremstvu francoske kraljice Marije Antonije.


Najbolj razveseljivo je dejstvo, da človek v razvoj pasme ni bistveno posegal in je izgled mačke praktično ostal enak prvotnemu izgledu teh mačk od vsega začetka.

 

Kratka zgodovina

Maine Coon mačke so v preteklosti večinoma živele na ameriških farmah in  rančih, kjer so služile kot uničevalke različnih glodavcev. Ta mačka je imela čudovite lastnosti tipične plenilke, kot so ostre oči, velika ušesa in močno mišičasto telo.

 

Maine Coon-i so se prvič pojavili na letni razstavi mačk v državi Maine  že leta 1860. Ta letnica je predvsem zanimiva z vidika,  da se je prva  razstava mačk v Ameriki po do sedaj znanih dejstvih organizirala šele leta 1895. Na žalost pa je v naslednjih  letih njihova popularnost s prihodom prikupnih Perzijskih mačk upadala, in sicer je v 50ih letih prejšnjega stoletja skoraj privedla do izumrtja teh mačk. Šele v letu 1976 je bila ta pasma polno priznana s strani organizacije Cat Fanciers`Association (CFA). Po tem letu je popularnost Maine Coon mačk zopet počasi naraščala, vse do danes, ko  je postala ena najbolj popularnih pasem mačk, tako v svetu, kot v Evropi in nenazadnje v Sloveniji.